เราคือใคร

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เราคือที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

เราทำอะไร

เราให้บริการการ Coaching สำหรับผู้บริหาร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การปูพื้นฐานความรู้เชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร การส่งเสริมทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดอบรมเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมรวมไปถึงหลักสูตรการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ทีมของเรา

IMG_0056 copy

ดร. แลร์รี่ สก็อตต์ เพอร์ซันส์

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร

เป็นผู้เขียนหนังสือหนังสือชื่อ The Way Thais Lead: Face as Social Capital (พ.ศ. 2559) ดร. แลร์รี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาความเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดร. แลร์รี่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 35 ปี ทำให้ดร แลรร์รี่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยตลอดจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งไม่ต่างกับคนไทย ดร.แลร์รี่จบการศึกษาปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา และยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา การเป็นผู้นำที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรม ให้แก่นิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_0180 copy

คุณจินนี่ เพอร์ซันส์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 โดยอยู่ในระดับผู้บริหาร 19 ปี คุณจินนี่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน จาก The Weatherhead School of Management.คุณจินนี่เคยทำงานในบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน แม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้และยุโรป