การพัฒนาศักยภาพและการแนะแนวผู้บริหาร

การพัฒนาศักยภาพ

ทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณสร้างและดำเนินแผนการเติบโตตามสายงานสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำได้ เราใช้วิธีแบบองค์กรรวมโดยเริ่มจากพนักงานกลุ่มดังกล่าวเข้าประเมินบุคลิกภาพแล้วนำผลประเมินที่ได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราถึงประเด็นที่น่าสนใจแล้วจึงเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ 90 นาที โดยจะสัมภาษณ์พนักงานกลุ่มดังกล่าว หัวหน้า และประธานกรรมการบริษัท (หากจำเป็น) เพื่อค้นหาจุดแข็งโอกาสในการพัฒนาและแนวทางอาชีพที่เป็นไปได้เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบและหัวหน้างานตกลงเลือกแผนการเติบโตตามสายงานที่เหมาะสมได้เราจะเฟ้นหาทรัพยากรที่จำเป็นตลอดจนติดตามผลการพัฒนาทุกๆไตรมาส

การ Coach ผู้บริหาร

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การ Coach ผู้บริหารมาเป็นระยะเวลานานซึ่งจะสามารถช่วย แนะนำให้คุณคิดนอกกรอบก้าวข้ามความคิดที่จำกัดศักยภาพของคุณและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่คุณหวังจะทำให้เกิดขึ้นจริงมาตลอดในฐานะผู้นำทางธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้การบริการการ Coach ผู้บริหารนั้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้นำทั้งหลายสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในทิศทางที่ต้องการ โดยจะให้บริการการ Coaching จำนวน 10 ครั้ง สามารถเลือกการ Coach เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

  • เสริมสร้างการรู้จักตนเองและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำอย่างมั่นใจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
  • ส่งผลดีให้กับธุรกิจ
  • เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ