ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวผู้บริหารและการพัฒนาความเป็นผู้นำ – กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Coaching and Development

การแนะแนวและการพัฒนา

ทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณสร้างและดำเนินแผนการเติบโตตามสายงาน(ICDPs)สำหรับกลุ่มพนักงานที่ฉายแววเป็นผู้นำด้วยการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติInternationalCoachesFederation(ICF)เรามีความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาเจ้าของธุรกิจให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเราให้น้ำหนักกับการแนะแนวผู้บริหารเราจึงใช้ทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการทำให้เป้าหมายของตัวผู้บริหารเองและทีมที่คอยสนับสนุนเขาสำเร็จลุล่วงการเข้าร่วมการแนะแนวโดยเฉพาะที่กรุงเทพฯประเทศไทยถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการเติบโตด้านอาชีพการงานในระดับผู้บริหารเพราะความสำเร็จของผู้นำคือความสำเร็จของทีมและนั่นหมายถึงความสำเร็จทางธุรกิจ

Coworkers team brainstorming

How it Works

วิธีการ

เราใช้วิธีการแบบองค์รวมโดยเริ่มจากให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้าประเมินบุคลิกภาพแล้วนำผลประเมินที่ได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราถึงประเด็นที่น่าสนใจ แล้วจึงเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ 90นาทีโดยจะสัมภาษณ์พนักงานกลุ่มดังกล่าวหัวหน้างานสายตรง และประธานกรรมการบริษัท(หากจำเป็น)เพื่อค้นหาจุดแข็งโอกาสในการพัฒนาและแนวทางอาชีพที่เป็นไปได้เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบและหัวหน้างานตกลงเลือกแผนการเติบโตตามสายงานที่เหมาะสมได้เราจะช่วยเฟ้นหาทรัพยากรที่จำเป็นตลอดจนติดตามผลการพัฒนาทุก ๆ ไตรมาส

Executive Coaching

การแนะแนวผู้บริหาร

โค้ชระดับผู้บริหารของเรามากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพวกเขาจะคอยช่วยให้คุณคิดนอกกรอบก้าวข้ามความคิดที่จำกัดศักยภาพของคุณและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่คุณหวังจะทำให้เกิดขึ้นจริงมาตลอดในฐานะผู้นำทางธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการแนะแนวผู้บริหารของเรามุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานความเป็นผู้นำการวางแผนส่งมอบตำแหน่ง และการพัฒนาทักษะสำหรับกรรมการผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจ

หลักสูตรแนะแนวผู้บริหารจำนวน10ครั้งจัดสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนให้ผู้นำสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในทิศทางที่ต้องการ

โค้ชธุรกิจไลฟ์โค้ชและโค้ชผู้บริหารทุกคนในทีมของเรายึดถือประโยชน์ของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายในการให้บริการของเราคือทำให้แน่ใจว่าทักษะความเป็นผู้นำของคุณพัฒนาไปในทิศทางดังนี้

Executive leadership coaching session

ประโยชน์ทางธุรกิจ

  • เสริมสร้างการรู้จักตนเองและความมั่นใจในการเป็นผู้นำ
  • เพิ่มศักยภาพส่วนบุคคล
  • ส่งผลเชิงบวกต่อผลผลิต
  • พัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
  • ยกระดับการบรรลุเป้าหมาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม
  • กระตุ้นความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม

เริ่มเลยวันนี้

ประเทศไทยมีธุรกิจนับพันรายแข่งขันกันเพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด สิ่งที่ทำให้คุณมีแต้มต่อคู่แข่ง คือ ความเป็นผู้นำ การบรรลุเป้าหมายและการมีโค้ชแนะแนวผู้บริหารอยู่ในมือไม่ว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแนะแนวสำหรับผู้บริหารมาก่อนหรือไม่ บริการของเราจะช่วยคุณเริ่มก้าวแรกและก้าวต่อ ๆ ไปในการพัฒนาด้านอาชีพและตำแหน่งผู้นำที่คุณมุ่งหวังไว้ ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำของคุณจะเป็นอะไร การแนะแนวผู้บริหารจะเตรียมเครื่องมือ ทรัพยากร แนวทาง และการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ