เวิร์คช็อปและการฝึกอบรมการบริหารและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม – กรุงเทพฯ

Cultural Liaison For Executives

การทำความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร

การขยายกิจการในภูมิภาคใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตทางธุรกิจ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลักของปลายทางที่คุณจะไป รวมถึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนธรรมเดิมที่คุณเคยทำธุรกิจมา นี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องนำทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกนานาชาติ แนวคิดนี้เรียกว่าการบริหารข้ามวัฒนธรรม เป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณนำทีมในที่ต่าง ๆ และทำให้ทีมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปูพื้นฐานความรู้เชิงวัฒนธรรมและการแนะแนว หลักสูตรเฉพาะบุคคล สำหรับผู้นำระดับสูงชาวต่างชาติ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยตรงที่สามารถพูดได้สองภาษา (อังกฤษและไทย) และมีประสบการณ์ในประเทศไทยมากกว่า 35 ปี

หลักสูตรการปรับตัวอย่างเข้มข้นเฉพาะบุคคล ระยะเวลา 1 วัน (รวมคู่สมรส)

การติดตามผลโดยการให้คำปรึกษา ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง

Closeup portrait of two unrecognizable business partners reviewing paperwork and signing contract papers at table during meeting
An illustration of a silhouette of two businessmen having a meeting with a cityscape in the background

การอบรมด้านวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่ทำธุรกิจในเอเชียเป็นอย่างมากการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้จัดการว่าพวกเขาจะสามารถทำธุรกิจที่นี่ได้สำเร็จลุล่วงส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศของทีมผู้บริหารจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทีมของเขาได้ทำงานในบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ประโยชน์ทางธุรกิจ

 • ย่นระยะเวลาการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
 • หลีกเลี่ยงการเกิดความเข้าใจผิด
 • รู้วิธีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
 • เสริมสร้างผลการดำเนินงาน
 • กระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือได้เร็วขึ้น
 • ส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกในทีม

Cutural Intelligence Consulting

การให้คำปรึกษาด้านความฉลาดทางวัฒธรรม

แน่นอนว่าวิธีการดำเนินธุรกิจในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอยู่หลายประการ แต่ในหมู่ประเทศเอเชียด้วยกันเองก็สามารถพบความแตกต่างอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมุมมองต่อโลกและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ได้เช่นกันการทำความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวตลอดจนผลกระทบต่อการบริหารงานข้ามชาติจึงถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณและทีมของคุณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการดำเนินธุรกิจประเทศในภูมิภาคนี้ต่างก็มีขนบธรรมเนียมปฎิบัติตลอดจนขั้นตอนวิธีการต่างๆเป็นของตัวเองการเพิ่มพูนความฉลาดทางวัฒนธรรมจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทั้งยังทำให้ทีมของคุณเข้าใจความแตกต่างสำคัญและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้

An illustration of a silhouette of two businessmen having a meeting with a cityscape in the background

เรามีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องเผชิญหน้ากับกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ อันเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือกิจการข้ามวัฒนธรรมรูปแบบอื่น ๆ

ประโยชน์ทางธุรกิจ

 • ประเมินและปรับตัวให้เท่าทันความท้าทายทางวัฒนธรรมต่างๆ
 • เพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ
 • ติดต่อสื่อสารกับสมาคมหอการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ก้าวข้ามอุปสรรคในการนำทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Mentoring For Cross-Cultural Managers

การให้คำปรึกษาสำหรับผู้จัดการในทีมนานาชาติ

องค์กรที่ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมข้ามชาติคอยช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้เข้าใจขนบธรรมเนียมปฏิบัติและขอบเขตความประพฤติที่เหมาะสมผู้จัดการเหล่านี้จะกลายเป็นผู้นำของทีมที่คอยช่วยสมาชิกในทีมที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจในบางกรณีหรือสมาชิกที่มีความสนใจจะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนเองทีมที่มีผู้จัดการที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรมย่อมมีผลการปฎิบัติงานที่ดีกว่าทีมที่หัวหน้าขาดทักษะดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด

การแนะแนวตัวต่อตัวสำหรับหัวหน้าชาวไทยและต่างชาติที่กำลังเผชิญปัญหาในการนำทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรนานาชาติ

 • ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
 • วางแผนพัฒนา
 • แนะแนวปฏิบัติ
 • เสริมสร้างการสื่อสารภายในทีม
Close-up image of business partners working with financial documents
Close-up image of business partners working with financial documents

หากทีมของคุณกำลังประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และภาวะดังกล่าวส่งผลต่อการทำงานของพวกเขา คุณจะได้ประโยชน์มากมายจากการให้คำปรึกษาด้านวัฒนธรรมข้ามชาติแก่พนักงานระดับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อผู้นำมีศักยภาพ ทีมที่เขานำก็จะมีศักยภาพเช่นเดียวกัน ประเมินทีมของคุณเพื่อดูว่าพวกเขามีผลงานเป็นอย่างไร มีส่วนร่วมกับทีมเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขากำลังเจอปัญหาอะไร และจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับตัวให้เข้ากับขนบใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อทีมรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนและมั่นใจ พวกเขาจะมีแรงใจในการสร้างผลงานให้ดี

ประโยชน์ทางธุรกิจ

 • นำทีมด้วยความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานและผลประกอบการของทีม
 • กระตุ้นการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสมาชิกของทีมในการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ
 • พัฒนาความเป็นทีม