ที่ปรึกษาทางวัฒนธรรม

ที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร

การให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติระดับสูงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยซึ่งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสื่อสารได้สองภาษา(ไทยและอังกฤษ) และเป็นผู้มีความชำนาญเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมไทยและการเป็นผู้นำ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

 • หลักสูตรการปรับตัวอย่างเข้มข้นเฉพาะบุคคล ระยะเวลา 1 วัน (รวมคู่สมรส)
 • การติดตามผลโดยการให้คำปรึกษา ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ในระยะเวลาอันสั้น
 • หลีกเลี่ยงการก่อเกิดความเข้าใจผิดในแง่มุมต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อใจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
CQ_img_540x300
Silhouettes of business people sitting at table against the office window and discussing various issues

การให้คำปรึกษาด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม

คอร์สให้คำปรึกษาตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และการดำเนินธุรกิจข้ามชาติอื่นๆ

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • สามารถคาดเดาและสามารถแก้ปัญหาทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • เพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ

การให้คำปรึกษาสำหรับผู้จัดการที่ต้องบริหารงานข้ามวัฒนธรรม

บริการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังเผชิญปัญหากับการจัดการของทีมที่มีการทำงานร่วมกันซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายทางเชื้อชาติ

 • การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
 • การวางแผนพัฒนา
 • แนะแนวทางการปฏิบัติ
 • ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันภายในทีม

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • ยกระดับความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความสามัคคีภายในทีม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของทีม
imgonline-com-ua-CompressToSize-itGugkzmKiz